Jaktcockern

Jaktcockern

Vad är det då för typ av hund? Jaktcockern är en cocker spaniel som uteslutande är framavlad för sina jaktegenskapers skull. Därför ser man främst till hundens mentala egenskaper och vilja att vara till lags (will to please). Ju högre jaktlust hunden har desto viktigare är det att den lätt ska kunna “dresseras”. Temperamentet är en mycket pigg och alert hund som alltid är “på hugget”. Jakttypen är och ska vara mycket mjuk till sin läggning för att lätt kunna tränas men den ska inte vara rädd eller skygg. En rädd eller skygg hund fungerar inte under jaktliga situationer där den måste kunna ge sig in i täta snår eller apportera en skadeskjuten fågel.

Eftersom hundens jaktliga och mentala egenskaper värderas högst i aveln så är jakttyperna inte homogena vad gäller utseende. Det finns allt ifrån små smärta hundar till stora kraftiga hundar. Jaktcockern kan ha allsköns olika färgkombinationer samt enfärgade eller enfärgade med vita tecken. Storleken varierar från 9 kg till 15 kg.

En jaktcocker är mycket social och älskar alla.

Jaktcockern är specialiserad på att stöta och apportera fågel och småvilt, såsom kanin och hare. De kommer bäst till sin rätt i snårig terräng, där vi själva inte kan ta oss fram. Cockern arbetar under hagelbössans räckvidd, d v s det vilt den finner ska med lätthet kunna skjutas av hundföraren.

Söket sker i hög fart med stor intensitet. Hunden är mån om att ta kontakt med sin förare för att få direktiv om vad som ska göras. När hunden funnit vilt (fasan, kanin, hare, rapphöna) ska den se till att få viltet på vingar eller fötter, för att därefter omedelbart stanna. Denna stadga möjliggör skott, varför hundens dresserbarhet är en mycket viktig egenskap. Stadgan är ingen medfödd egenskap utan lärs in under hundens första levnadsår. Hunden ska hela tiden arbeta tyst.

Efter skottet ska hunden apportera viltet till föraren med mjuk mun. En cocker ska kunna dirigeras till vilt den inte sett fällas såväl på land som i vatten. En jaktcocker ska villigt ge sig i vatten.

En jaktcocker är alltså en hund som arbetar både före och efter skottet. Detta ställer mycket stora krav på hundens förmåga till samarbete och dresserbarhet. I ena stunden ska hunden arbeta i hög fart för att tvärstanna vid viltkontakt och lugnt se på när viltet förhoppningsvis fälls.

​Nyfiken på hur vi testar våra spaniels?

Här kan du läsa mer >>

Enya